Page 8 -
P. 8

ACCIÓ           POPULAR

LITERARIE S

                                Al meu bon parent Dr. Àngel Viladrich el Jorn
                              de sa primera Missa

Bon punt nat, ja l'aigua santa    El nom d'angels l'acomvoia     Si així fent bé et persegueixen
devallà sobre'l teu front,      mentre Ell misteri aclareix     com a Crist ton principal,
i ta formosor ja encanta       que'ls omple d'esglai i joia,    o Àngel seu, i't malfereixen?
a Déu, qui fili seu t'infanta     jDéu qui naix d'una humil noia   No temis, és que't teixeixen
i'ls seus raigs en tu difon.     que treballa i obeeix!       la corona triomfal.

I tan bell te contemplava       D'amor i pau sa doctrina                     J. V., Pvre.
la fe del teu bon padrí,
que'l nom d'Angel te posava,     als homes va predicant;          FLORS
puix ta innocència marcava
de ta vida al bell desti.       de sa ciència divina      ,    Boniques i gemades
                                     les flors de l'Univers.
I quan ta ment s'esbadcllava     doll puríssim que'ls propina    Quan floreixen les prades,
als raigs de la veritat,                         el món què bonic és!
com tremolosa poncella,        i als llurs esprits Va amotllant.
copçant-li la meravella                           Cercant les flors boscanes,
de Jesús sagramentat.         Cura'ls malalts, enllumena     nascudes al jardí,
                   als cecs, ressucita'ls morts,    de tantes qu'he trobades
Encès d'amor i innocència,      escampa a tot bé a mà plena,    no sé quines collí.
com un Ang-el del Senyor,       i rep en camvi la pena
de Jesús sents la presència      de la creu amb sos horrors.      Què bella n'és la rosa,
i amb altres anhels ta essència                      quan dóna el séu esclat!
li dons dintre del teu cor.      Mor com xai, prorenç alhora,    Sa testa esguarda roja
                   com lleó imperi infernal      el seu enamorat.
Més tard, beus l'alta doctrina    ressucitant a bona hora;
del Doctor Angelical,         ]La seva mort atresora         Ben prompte sa despulla,
puix providència divina        la dèu de vida immortal!      quan més atrau sa fulla,
a ésser Àngel et destina                         burlant el nostre afany;
de! seu Consell eterna!.       Al cel munta amb la natura     la flor se'ns aparenta
                   que en son missatge adquiri,    com somni que'ns alenta
O! e! gran Consell!! Els Congressos  mes son missatge perdura,      per rebre un desengany!
 i les Corts constituents       delegat als qui procura
i assamblees d'interessos....     el seu caràcter diví.               Ramon Valls Pujol.
 i ço que agite entre excessos
 al món com mar turbulent....     Tu ets un d'ells, i Crist t'envia   QUARESMAL
                   com Àngel del gran Consell;
 Dels infants sols són joguines,   per tu Cel i Terra unia       Oh cor! que taa gaudires
 són ombres que van passant,     suara; en ta mà oferia       delbeire mondanal,
 si a comparar-los t'obstines     sacrificat diví Anyell.       que tots els plaers íruires
 al Consell que les divines                        en folla bacanal,
 Persones estan formant.       En tu, divina lloança        sossegat i medita....
                   de Crist serà l'oració,       què't queda d'aquells plaers?
 I esperen els cels sospesos     que flairosa a Déu s'avança     El Crist avui t'invita
 divina decisió,           i baixa com pluja mansa       al gaudí de goigs vers.
 més, en saber-la, sorpresos,     de gràcies en abundo.        Mes, ans, íés amb urgència
 resten muts. 01 resten presos                       examen del passat
 d'esglai i admiració.        Tu els pecats, com Crist perdones,  i al foc de penitència
                   o en tu els perdó Jesucrist,     hi cremes tot pecat:
 Per salvar la massa impia      de vida eterna tu dones       aixís hauràs clemència,
 dels mortals, la Trinitat,      paraules, tu proporciones      aixís seràs salvat,
 l'Ange! que'! Consell envia     consol al malalt i al trist.
 és... ipasmeu's cels! qui ho diria!                             Ramon de Olius
 el matetix Verb encarnat!      Tu ets de sagraments ministre,
                   partint de gràcia el tresor,
                   per tu l'home al gran registre
                   Déu escriu, i al llop sinistre
                   l'arrenques com bon pastor.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13