Page 14 -
P. 14

14 ' A C C L Ó P 0 P U L A li

V I N S AL M A J O R                JOIERIA : RELLOTGERIA: ÒPTICA

    XAMPANY G A N I M E D E S

EUSEBI PRAT

Oarretera Vioh, 41 M A N R E S A Telèfon, 1 4 2 5

u_

Assortit complert de tota cla- MANRESA         CARRETERA DE VICH, 15 - 17 mm m & i c - s c - f » ^
    sse de mobles.
                          I I INFANTS, 11-TELÈFON 1405   NANNIEoA
 Preus sense oompeténcía.

   TELÈFON, 1224

Piques, 18

  ANÍS BA6ES                   ELS MILLORS APARELLS
VERMUT MARCOMI                   DE RADIO SÓN ELS QUE
                          ACONSELLA LA CASA
    AIGUARDENT : RON
    CONYAC : LICORS I                 ESPECIALITZADA
    :VINS GENEROSOS:
                           Casals Cardona
 SÓN BliS MIL·LORS
                                DE M A N R E S A
      MANRESA
                          5) E)
            ii:ní(^(^ass(33s^fe(^S(23©®
                          aD
                            Representada a Solsona per en

                           J. PlanasLLOBERA, 23

                            Marques:

                             PHILCO, ATWATER-KENT, CLARION,            I
                             PHILIPS, TELEFUNKEN, HISPANO,
                                                        i
                                      ETC, ETC.

                          i
   9   10   11   12   13   14   15   16