Page 1 -
P. 1

.................~ =.L'                          .

                                   ;

INFORMACIO MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR

Núm. 5'          Juny 1996

«Un
«oOw:::

eunr
Z
wen
en

OOweo.n:.:.:. La Pobla va ser protagonista del SOM i SEREM del 26 d'abril

~

       V" L'ESa començarà el proper curs

       V" Homenatge al Mestre Alsina

       V" El Pavelló Municipal d'Esports
       V" L'Escorxador

       V" Col.laboració especial: Josep Civis i Botella
   1   2   3   4   5   6