Page 5 -
P. 5

PRIMAVERA DE DOL

  Crec que el curt espai de temps que va des del sis de maig al catorze de
juny, la història de la SAM el recordarà amb el dol que suposa la pèrdua de
dos companys i amics en primer lloc, però també com a entitat doldrem la
pèrdua de dos grans collaboradors.

   Quan encara era recent la mort d'en Toni, ens quedàvem tots aclaparats
per la sobtada mort d'en Jaume, qui fou durant molts anys l'ànima de.
l'entitat.

   Durant el temps que vaig presidir la SAM, vaig comptar amb el seu
valuós i insubstituïble ajut ocupant els càrrecs de vice-president i Cap de la
Vocalia de Patrimoni, en aquest últim càrrec, va fer possible que la SAM
assolís fites importants, sobretot amb la campanya "Salvem els Monu-
ments de la Conca de Tremp", a través de la qualles gestions dutes a terme,
donaren els seus fruïts quan s'aconseguia el primer pressupost de la con-
celleria de Cultura per a la restauració del conjunt històric-artístic de
Mur.

   Però és clar que la seva tasca seria minimitzada si només es fes referèn-
cia al treball desenvolupat en els càrrecs ocupats, ja que totes les activitats
comptaven amb la seva cotlaboracló, tant les culturals com les esportives.

   Ell fou l'home amb més capacitat de treball dins l'entitat, i això feia que la
quantitat d'activitats fós important, però també cal dir-ho, la quantitat no feia
minvar la qualitat, ja que una de les se.ves dèries era la qualitat, i així ho
demostren tot un seguit de campanyes, cursets, exposicions ... que han
merescut grans elogis de personalitats com Max Canher, Carme Torres,
Guillem Sàez ..., que sens cap dubte portàven el segell de la qualitat que ell
donava al treball.

  Així, el pas d'en Jaume per la nostra entitat ha deixat petjades tan fondes
que es faran impossibles d'oblidar, hauran de ser model per tots aquells
que es dediquin a treballar per la SAM o per qualsevol altra entitat, de les
que ell també havia estat collaborador,

   Com que han estat moltes les hores viscudes junts, ja només resta dir, .
"Jaume, reposa en pau, ja que mentre vares estar entre nosaltres vares
sembrar molt i bé per l'entitat i aquells fruïts que no has pogut veure, tots
aquells que reconeixem els teus esforços, ens cuidarem d'anar-los reco-
llint tal i com a tu t'hauria agradat.

                                         Josep Romero

                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10