Page 2 -
P. 2

Edita: Secció Amics de la Muntanya
     Carrer de l'Hospital, 14 bxs.
     TREMP / Pallars Jussà.

Dipòsit legal: L-227-1978

fITR Amb la collaboració del Departament de Cultura de
W la Generalitat de Catalunya.

JUNTA DIRECTIVA:
Josep Tallada i Fité, president; Imma Sànchez i Abrantes, secretària; Jordi Pardes i
Carrió, sots-secretari; Joan Castell i Comes, tresorer; Jordi Colom i Monsó, Albert
Molina i Compte, Pere Sànchez i Abrantes, Josep Guàrdia i Admetlla, Jesús Bonsom
i Puyo, muntanya; Francesc Simó i Urgellès, Jaume Magrí i Nogués, material; Jordi
Solans i Nogués, Arcadi Castilló i Cadena, Teresa Prats i Armengol, XavierTarraube-
lla i Mirabet, butlletí; Francesc Prats i Armengol, Jordi Feliu i Carulla, Josep Coll i
Miró, Josep Romero i Toló, cultura i patrimoni.

_________________________ IMP. TARRAGONA - TRfWP
   1   2   3   4   5   6   7