Page 10 -
P. 10

LES ESCOLES D'ESCALADA

  Per als que s'inicïen en el bell esport  amb curtes i segures ascensions, de
de l'escalada no n'hi ha prou amb dir    fàcil localització i sovint situades prop
"sóc un escalador" i començar a coste-    d'una població. Aquestes són les esco-
jar"vies" dedificultat com si ja fóssin uns
                       les d'escalada.
experts.                    Aquí tenim les Vies de TERRADETS
  A l'igual que en un altre esport és
                       (Roca de l'lsarn), COLLEGATS (Roca
necessari un aprenentatge fet amb amics   Bonatti, Colacao ...) i la del congost d'Eri-
assabentats o assistint a algun curset    nyà (Castors, Canalets, Aranyes, N ica ...).
d'escalada. Després caldrà dedicar al-
guns dies a perfeccionar la pròpia tèc-     Allí, en llocs reduïts, es troben vies de
nica i veure les possibilitats de cadascú  tot tipus de dificultat, tant en lliure com
                       en artificial i amb altures que rarament

                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15