Page 6 -
P. 6

6 - RONSANA                     ANISATS      VINS CONYACS

 Fonda Mestret                     M. Altimiras Serra

        Joan Puigdomènech                      MAJOR 1 DETALL
MENJAR CASOLA
                                      LES FRANQUESES
                 OBERT TOT L'ANY   PERRUOUERIA DE SENYORES

Tel. 844 82 07 STA. EULALIA DE RONQANA

— PINTOR INDUSTRIAL

— RÈTOLS 1 IMITACIONS

— COL.LOCACIÓ DE
    PAPERS PINTATS

Jaume Iglesias                          Q)olors ^Kassagué

Carretera de La Sagrera, s/n.            Carrer Verge del Remei, s/n. - Bloc A,
           Telèfon 844 89 82       Telèfon 844 90 11 S T A EULALIA DE RONÇANA
            SANTA EULALIA DE RONQANA

FORN DE PA       PASTISSERIA          Taller electromecànic  Bobinatge de motors

                           Càrregues de batería InstaHació de l'autoniòbii

                           Reparacló general de rentadores

Sant Antoni                          Joan Vilaró

El Rieral       Telèfon 844 81 80

SANTA EULALIA DE RONQANA               Davant La Sala S A N T A EULALIA DE RONÇANA

Construccions                    11            SASTRERIA
  DANTI
                               CAMISERIA
       CASA MATEU
                           RIERA
                                ANTtGUA CASA BALDUFAS

El Rieral             Teièfon 844 88 33 Plaça de les Olles, 18         . , roc
        STA. EULALIA DE RONQANA
                           Tel. 870 05 27      GRAN0LLER5»
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11