Page 10 -
P. 10

10 - R O N S A N A -

  Tile flou cana JMews

DIARI DEL MATI, a les 9 en punt                  Propietat de The Ronçana Productions SA and Co f
Domicili Social: Carrer Carrer Blanc, 18
                                  Edita: Lopez Quadrat
               Segon segona A i B, i altres lletres Dirigeix: Lola Florez
                                  Confecciona: Martínez Esterillas
                                  Come y calla: Peret

E D / T O fl / fl C
                             E/s barcelonins volen un cinturò gratuit Nosaltres també, naturalment. Ets ein-

                          turons gratuits son una meravella.

                             - / vostès, com tenen el cinturò — e s diuen eis habitants dels pobles, amb deli-

" ' " ' L S í ^ n a f u r a / m e n f - c o n í e s f e n eis altres amb entonado festiva. I passen

Nosaltres la gent de poblé, redactors, directors i accionistes de TRN ens unim

'' t ' o ' / e m l t Ä                                   ap..camen.s, per cooptes de posa./,/

estàtues. com a la resta de les autopistes, hi posin urmans.

De fet el pais ha tingut sempre una beta artistica molt pronunciada.                                            Aixo.

molt^s fegade^ha   servit'per distreure d'altres necessitats molt mes elementáis^

NÒés pas estrany que hi hagi tanta gent que patem de la prostata Patir de la

oròiat^és                             àel poble sobri i contingut El general Franco, per

exemfe œm és ben sabut. era capaç d'aguantar perfectament tot un desfile

FM^ come^tat pels biògrafs. és un exemple d'on pot arribar la disciplina                                          e

L f l ' e s ? r i f c P e r S / a em di an quina estètica tindria un desfile amb un capitos

g a f es Ï s s é s Ä                        pujant i baixant del çadafalc. Va s e r p e r a;xo, s e g . r a ; . e n í ,
gpauneyo^nTi^éiasann epus<Zì uvancos^eDrolmecotlatr         les autopistes,    /asnigouesetrvnaasngepdraisrs:sem
                                  seriosa i que   ade                   comlaprevnidgaum entraqnute i sersortemst-

%eraiTpllsa    el que passa: a les autopistes la gent fa el que pot per no malmetre

eis monument^                           proposa, com el diari «Avui». la construcció

/ proposem que sigui dedicat a qui vostes pensen.

    xons DE BlIiOB                                FETS I D E S G R A C I E S

  The Ronçana News és un diari independent, és a         VICTIMES DE LA OUARESMA
dir, només dependent del Conseil d'Administracló, dels
accionistes i d'alguns organismes com son informacio         El Valle 23 — Ahir, mentre practicava les seves oracions,
i Turisme, Relacions Sindicáis, S. Social, IVIunicipi. Go-     el monjo'Benito, delegat de la biblioteca nocturna, va ser
vernació i Tribunal d'Ètiques i Etiquetes Professionals.      víctima d'un atac de bogeria mental, degut al prolongat je-
                                  juni quaresmal.
  The Ronçana News voldria ser un diari per a tot-
hom. És una liàstima que no ho sigui.                 A l s crits de: Vull una escalopa cordon bleui Vull una es-
                                  calopa cordon bleu!, va precipitar-se sobre el S u p e r i o r que
NOTA DE SOCORS                           a la part inferior, rebé sengles mossegades contagioses.
  Es prega que, si entre vostès es troba l'arquebisbe       Tant és aixi, que el Superior es va posar a mossegar ais in-
                                  feriors, al crit de: Vull una escalopa cordon bleui, provocant
IVIal<arios, faci el favor de sortir cap a Xipre, que te un    una gran confusió religiosa.
viatic urgent.
                                   intervingué la policía monacal, la quai va detenir els
ALTRE NOTA DE SOCORS                        agressors i els va ingressar a la musclera de Vigo, on toren
  Si US piau, el lavabo?                     posats tots en remull. El Sindicat de Monjos ha enviât un
                                  telegrama a Adolfo Suárez. Eta.
I ALTRA NOTA
  Tenim l'orgull d'anunciar que acabem de rebre un

important telegrama del president Carter que sentim
molt no poder llegir, entre altres raons, perque no era
per nosaltres.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15