Page 4 -
P. 4

Expert

  ELECTRO-COMERCIAL

  FIGUERAS

* Electrodomèstics
* Telefonia mòbil
* Instal·lació aire condicionat i antenes
* Lloguer equips de so i il·luminació

     Plaça Llibertat, 11 - Tel. i Fax 972 64 01 74
             Mòb. 619 670 268

            w w w .fecsoillum .com
            info@ fecsoillum .com

          LA BISBAL D’EMPORDÀ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9