Page 3 -
P. 3

Perspectiva de la ciutat de la Bisbal. (Foto Riera).

S A L U T A O IÓ

Amb la 4 9 a edició de l'Aplec de la Sardana d'enguany, estem a les portes
d'arribar a una de les dates més em blem àtiques i importants, com serà la
5 0 a edició de l'any vinent.
Però centrem-nos en l'any que estem, que és l'imprescindible per arribar al
proper. Com sempre, la Comissió de l'Aplec h a treballat de form a dura i des­
interessada per garantir la qualitat a què any rere any ens té acostumats, i
tam bé s'han organitzat un farciment d'actes paral·lels, amb la col·labora­
ció d'entitats bisbalenques, fet que ha consolidat el nostre Aplec com un dels
més importants d'arreu del país.

Aquest és un pas més endavant, tan t a l'hora de fer ciutat, com a l'hora de
contribuir fent país. La nostra cultura i la nostra tradició, vigents més que
m ai, h an de ser els referents més importants per continuar defensant, rei­
vindicant i exigint els nostres drets com a nació.

Tant de bo l'Aplec d'enguany contribueixi a reforçar-nos com a ciutat i com
a país.

Que passeu una m olt bona jornada acom panyats de fam iliars i amics.

Bon Aplec a tothom!

Lluís Sais i Puigdem ont
Alcalde

                                        1
   1   2   3   4   5   6   7   8