Page 5 -
P. 5

HONDA

        CONCESSIONARI OFICIAL

   MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, FORESTAL
          I PER A JARDINS

  SEBASTIA
 SABATER, S.L.

         34 anys al seu servei

      BICICLETES SCZOTT

        N O U TALLER DE REPARACIÓ

        MOTOAIXADES - SEGAGESPES - TRACTORS
      MOTOBOMBES - GENERADORS - MOTOSSERRES

          DESBROSSADORES - BIOTRITURADORES
            MÀQUINES DE NETEJA A PRESSIÓ

       TRACTORS AGRÍCOLES i GARDENING
Av. Prat de la Riba, 12 - Passatge Pedró, 1-2 — c/ Pedró, 15

       Tel. 972 64 04 72 - Fax 972 64 23 44

          LA BISBAL D'EMPORDÀ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10