Page 3 -
P. 3

SAL UTACI O

                          Puntual i fidel a la seva cita, arriba un any
                          més l'Aplec de la Bisbal que celebra
                          enguany la 47a edició. Quan un reflexio­
                          na fredament sobre el que representen 47
                          anys d'Aplec no pot sentir res més que
                          orgull i respecte davant l'esforç i el treball
                          de tota la gent que al llarg d'aquest temps
                          ha integrat la Comissió de l'Aplec, i de
                          tots els col·laboradors que han fet possi­
                          ble que any rere any, a principis de juny, la
                          nostra ciutat respiri sardanes pertot arreu.

                          Coincideix aquest any amb el 25è aniver­

                          sari de la mort d'Eugeni Molero i Pujós, fill

                          adoptiu de la ciutat. Resulten significatius

                          els elogis generalitzats de tots els que

                          varen conèixer l'Eugeni. Tothom destaca i

                          remarca la seva estima cap a La Principal

                          de la Bisbal i to t el que l’envoltava -com

                          la ciutat i, evidentment, l’Aplec- i la seva

                          col·laboració amb la Comissió intentant

                          aportar el seu gra de sorra amb la intenció

                          de millorar-lo. I to t això va fer-ho amb

                          modèstia, treball i honestedat implicant-

                          se com un bisbalenc més, ja que era així

                          com ell ho sentia i ho feia sentir i fou la

En prim er term e, la típica arcada del po nt Vell Bisbal qui es beneficià de la seva innega­
i, al fons, el majestuós campanar ho vigila     ble tasca i és de justícia reconèixer-li.
(Foto Riera).
                          I, per descomptat, cal felicitar també els

                          Montgrins pel 125è aniversari que cele-

bren aquest 2009. Un any més seran presents al nostre Aplec.

Amb tots aquests ingredients, de ben segur que novament gaudirem d ’un gran dia on
s’aplegarà gent d'arreu del país, de gairebé 150 municipis diferents,
oer omolir un anv més el Passeie de sardanistes.

Bon Aplec a tothom!

                          Lluís Sais i Puigdemont

                                        Alcalde
   1   2   3   4   5   6   7   8