Page 5 -
P. 5

HONDA

        CONCESSIONARI OFICIAL

   M A Q U IN ÀR IA AGRÍCOLA, FORESTAL
            I PER A JARDINS

  SEBASTIA
 SABATER, S.L.

      BICICLETES S C O T T

        NOU TALLER DE REPARACIÓ

          M O T O A IX A D E S - SEGAGESPES - TRACTORS
        M O TO BO M BES - GENERADORS - MOTOSSERRES

            D ES B R O S SA D O R ES - B IO TR ITU R A D O R ES
               M À Q U IN E S DE NETEJA A PRESSIÓ

        TRACTORS AGRÍCOLES i GARDENING
Av. Prat de la Riba, 12 - Passatge Pedró, 1-2 - c / Pedró, 15

       Tel. 972 64 04 72 - Fax 972 64 23 44

          LA BISBAL D'EMPORDÀ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10