Page 2 -
P. 2

Especialitat BISBALENC®
       Pastisseria
      Bomboneria

   Plats per emportar
   Servei de càtering

     Transport propi

B ISB A LEN C 8

             Les Voltes, 4
       17100 L a B i s b a l (Girona)

          Tel. 972 64 03 75
           Fax 972 64 40 43
      in fo @ sa n s-b isb a le n c.co m
       www.sans-bisbalenc.com
   1   2   3   4   5   6   7