Page 10 -
P. 10

TALLERS BISBAL              Electricitat Industrial i Dom èstica
                 Bobinatge de Motors i Automatismes
MECÀNICA I ELECTRICITAT
                                A igu a i Calefacció
AIRE CONDICIONAT • ALARMES               Regs d'aspersió Jardins
     SERVEIAUTOTEST
                                  Aire condicionat
   INJECCIÓ ELECTRÒNICA
  BATERIES • PNEUMÀTICS                                        Carrer Nou, s/n.
                                                    Tel. 972 64 02 13
    Ctra. la Bisbal - Fonteta                                    Fax 972 64 03 16
      Tel. 972 64 32 95                                      LA BISBAL D’EMPORDÀ

    VULPELLAC (Girona)                       TRANSPORTS I GRUES

                            ÀNGEL VILAR

Carrer Rmple, 23 - Tel. 972 64 04 88   TRANSPORTS NACIONALS I COMARCALS
17 100 I f i BISBAL D'GMPORDR • Girona       TRANSPORTS ESPECIALS
                         PLATAFORMES I GÒNDOLES

                            SERVEIS DE GRUA
                    MUNTATGES INSDUSTRIALSI CONSTRUCCIÓ

                       17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ
                             Ctra. Calonge, 7

                     Tel. 972 64 08 42 - Part. 972 64 00 24
                            Fax 972 64 07 66

                    Peixos

 BAR

Can Quim

  Francesc Cambó, 12         C / Cavallers, 15 — C / Jaume II, 16 - C / Sant Josep, 11
  Telèfon 972 64 21 26      Tels. 9 7 2 6 4 0 4 5 3 - 9 7 2 6 4 4 0 4 6 - Tel. mòbil 6 0 8 13 9 2 4 8
LA BISBAL D’EMPORDÀ
                       1 7 1 0 0 LA BISBAL D'EMPORDÀ (Girona)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15