Page 7 -
P. 7

Aplec de la Sardana
   LA BISBAL

       Cobles

      LA BISBAL
      ELS MONTGRINS

         (C reu d e S a n t J o rd i d e la G e n e r a lita t d e C a ta lu n y a )

 LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

  (C reu d e S a n t Jordi, i C o b la O ficial d e la G e n e ra lita t d e C a ta lu n y a )

VIII TROBADA PLANTADA DE  EXPOSICIÓ DE FLORS, FIRA DE
DE PUNTAIRES GEGANTS, DRAC PLANTES i BONSAIS,  PRODUCTES
       i ÀLIGA    PUNTES DE COIXÍ i  ARTESANTS
               MOBLE CATALÀ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12