Page 10 -
P. 10

PERRUQUERIA Perruqueria
             Estètica
                      Agència
       Home - Dona
                        Esteva
       Perruquer Santi M atas

ESTÈTICA   c / Amor Filial, 19, local 2 C a rre r l'A ig üe ta, 16
          Tel. 972 64 ?o 79    Telèfon 972 64 09 94
                      LA BISBAL D’EMPORDÀ
       17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
             (G iro n a )

       DALFÓ

            MODA

       Plaça Major, 7 • Tel. 972 64 21 41 • LA BISBAL D ’EMPORDÀ
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15