Page 9 -
P. 9

DIUMENGE, 9 DE JUNY, AL PASSEIG MARIMON ASPRER

               PROGRAMA

Matí, a les 10

       N oves a r r e l s ............................................ Albert Taulé

2. - J.S.  A un a m i c .................................................. M. Saderra Puigferrer

3. - MON. Calella ciutat pubilla .............................. jordi Molina

4. - P.B.  Co m peix a l ' a ig u a .................................. Eduard Xandrich

5. - B.J.  L'A p lec de la Bisbal (1971) ................... Artur Rimbau

6. - ).S.  Solita ......................................................... Enric Sans

7. - MON. El saltiró de la c a r d i n a ............................ Vicenç Bou

8. - P.B.  En J o r d i....................................................... Ricard Viladesau

9. - B.J.  LLançà ciutat pubilla .............................. M. Saderra Puigferrer

10. - J.S.  El bon ciutadà ......................................... Josep Auferil

1 1 .- MON. Al cantaire del M o n ts e n y ............................ Jaume Cristau

12. - P.B. Vella A m istat ........................................... Xavier Forcada

13. - CONJUNT L'am ic absent

       (a la memòria de Pere Coll i Martí) . . . . Francesc Mas i Ros

14. - B.J.  So rtin t de co n ce rt ................................... Lluís Albert

15. - J.S.  Records de 20 anys ................................ Carles Rovira

1 6 .-M O N . Tere gen til ................................................ Ricard Viladesau

1 7. - P.B. V e r ò n ic a .................................................... Max Havart

Tarda, a 2/4 de 5

18 - B.J.  Per tu, M e r c è ...........................................     Conrad Saló
                                          Conrad Saló
19. - J.S.  La t e r t ú lia ..................................................  Conrad Saló
                                          Conrad Saló
20. - MON. Als peus de la V e rge .............................           XXX
                                          Joan-Jordi Beumala
21. - P.B.  Preat c o m p a n y .........................................     XXX
22. - B.J.
       XXX (o b lig a d a ).........................................     JOSEP CASSÚ
                                          Francesc Juanola
23. - J.S.  El rondinaire (obligada te n o ra )..............           Jaume Roca Delpech
                                          Martirià Font
24. - MON. XXX (o b lig a d a ).........................................      Francesc Juanola
                                          Pere Mercader
25. - P.B.  Esperit de Principal (obligada tenora)                 Ramon Vilà
                                          Josep Saderra
       (Estrena dedicada a la memòria de                   Pau Marons
                                          JOSEP M. SOLER
       Pere Coll Martí "Pere N odo") ................             ENRIC MORERA

26. - B.J.  A t r a c t iv a ....................................................

27. - J.S.  G avina ......................................................

28. - MON. Mà i m a n e t e s ...........................................

29. - P.B.  To ts a l ' A p l e c ...........................................

30. - B.J.  Escalenca ..................................................

31. - J.S.  Visca Sabadell s a rd a n is ta .......................

32. - MON. La jove ......................................................

33. - P.B.  A s a lt a r ......................................................

34. - CONJUNT FESTA A N Y A L ...........................................

REPETICIÓ CONJUNT LA SA N TA ESP IN A .............

       COBLES: B.J.: LA BISBAL JOVE; j.S.: JOVENÍVOLA DE SABADELL;
        MON.: ELS MONTGRINS; P.B. LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14