Page 7 -
P. 7

APLEC DE
      LA SARDANA

             LA BISBAL

           Diumenge, 9 de juny de 1996

                  MATÍ I TARDA,
                    al passeig

                  Marimon Asprer

                 a la memòria de l'amic
               Pere Coll Martí "Pere Nodo"

      Am b la participació de les COBLES

     LA BISBAL JOVE
JOVENÍVOLA DE SABADELL

    ELS MONTGRINS

      (Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya)

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

 (Creu de Sant Jordi i Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya)

           E N T R A D A G R A T U ÏT A
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12