Page 6 -
P. 6

Sortegem
 100 viatges
  a Canàries

entre els nostres pensionistes

        Caixa de Girona

   I, a més: ■Pensions Dobles
           ■1.500 excursions per Catalunya
           • Llibreta Pensionista
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11