Page 9 -
P. 9

D iu m e n g e , 12 de ju n y

           al Passeig Marimon Asprer
          XXXII APLEC DE LA SARDANA ►

              PROGRAMA

Matí, a les 10

          L'aplec de F ig u e re s.......................... Florenci Mauné

2. - J.S.     Perelada .............................................. Josep Serra

3. - MON.     La Bisbal 1906 .................................... Joan Pons

4. - P.B.     El patí de l'abadia ............................. Francesc Cassú

5. - B.J.     Amics de Lloret .................................. Martirià Font

6. - J.S.     Estels .................................................. J. Roca Delpech

7. - MON.     Regalims del c o r ................................ Vicenç Bou

8. - P.B.     Amical record ..................................... Ricard Viladesau

9. - B.J.     Vencedora (obligada tenora) ............ Ricard Viladesau

10. - J.S.     Fausta ................................................. M. Saderra Puigferrer

1 1 .-MON.     Cara i creu .......................................... Conrad Saló

1 2 .-P.B.     Cants de maig .................................... Vicenç Bou

1 3 .-CONJUNT   A L'EUGENI MOLERO......................... Francesc Mas Ros

14. - B.J. Vint-i-cinc anys junts ........................ M. Saderra Puigferrer

1 5 .-J.S .    El g o lfe t............................................... Ricard Viladesau

1 6 .-MON.     La sardana dels jo g la rs ..................... J. Paulí

1 7 .-P.B.     L'ermita del Àngels ........................... Pau Marons

Tarda, a 2/4 de 5

18 - B.J.     Galanteig ............................................ Conrad Saló

19. - J.S.     Al Centre Català de Caracas Conrad Saló

20. - MON.     Rosa .................................................... Antoni Giner

2 1 .-P.B.     Amics de M a ta ró ................................ Conrad Saló

22. - B.J.     XXX (obligada) ................................... XXX

2 3 .-J.S.     XXX (obligada) ................................... XXX

24. - MON. XXX (obligada) ................................... XXX

25. - P.B.     XXX (obligada) ................................... XXX

26. - B.J.     Oca amb naps (obligada tenora i tible) .. Ricard Viladesau

27. - J.S.     L'amic H o m a r..................................... Francesc Mas Ros

28. - MON.     L'encís dels b o ixe ts ........................... Martirià Font

29. - P.B.     Atractiva ............................................. Francesc Juanola

30. - B.J.     Sota el mas Ventós ........................... Jaume Bonaterra

3 1 .-J.S.     Amer Aplec nocturn ........................... Francesc Camps

32. - MON. Brincadora .......................................... Pau Marons

33. - P.B.     Poble de Caldes ................................ Francesc Mas Ros

3 4 .-CONJUNT   FESTA ANYAL ..................................... JOSEP M. SOLER

REPETICIÓ CONJUNT LA SANTA ESPINA ............................ ENRIC MORERA

          COBLES: B.J. = LA BISBAL JOVE
              J.S. = JOVENÍVOLA DE SABADELL
              MON. = ELS MONTGRINS
              P.B. = LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14