Page 6 -
P. 6

Central Hispano

        UN GRAN BANC

  Carrer Mesures, 18 - L A B I S B A L - Telèfons 64 03 86 / 64 09 73
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11