Page 5 -
P. 5

VOL
ESTALVIAR-SE

 IMPOSTOS?

           FACI EL

       PLA
   D 'E S T A L V I

            DE LA

     Caixa de Girona

          I GAUDEIXI
      DES D'AVUI MATEIX
       DELS SEUS GRANS

         AVANTATGES

              Informi's
          a les oficines de la

   C aixa d e G irona
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10