Page 4 -
P. 4

HONDA W M                                  HONDA
                              POWER PRODUCTS
   CONCESSIONARI OFICIAL                         m n R in E

M A Q U IN À R IA A G R ÍC O LA , FO R ESTAL I
           PER A JA R D IN S

SEBASTIÀ SABATER, S. L.
  NÀUTICA SABATER

C IC LO M O TO R S I B IC IC LE TES
  TA LLER DE R EPA RA CIÓ

Taiaka ST/H L                               SACHS DOLMAR

    MOTOSERRESIDESBROSSADORES

    B EN ETEAU J m nm h e

                   EMBARCACIONS I MOTORS MARINS

Avgda. Enric Prat de la Riva, 12
Tels. (972) 64 04 72 - Fax (972) 64 23 44
17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9