Page 10 -
P. 10

C/. Vinyoles, 3 - Barceló i Matas, s/n.
Tel. 64 11 75

17100 LA BISBAL D'EMPORDÀ

        elèctrica
        empordà, s. I.

        ELECTRICITAT INDUSTRIAL
        LAMPISTERIA
        INSTAL·LACIONS DE PROPÀ
        CALEFACCIÓ

                    Escut Emporità, 5 - Telèfon 64 04 18 - LA BISBAL

         . ~~‘ - ' ' -- ' ' -

    EXPOSICIÓ, VENDA I REPARACIÓ

aaaa

                     LADA NIVA

L'Aigüeta, 170              LA BISBAL D'EMPORDÀ
Tel. 64 25 89
Fax 64 25 89  LLUIS VIELLA ALMAR
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15