Page 7 -
P. 7

Diumenge, 9 dejuny1991

MATÍ I TARDA al Passeig Marimon Asprer

          — .«V .. °     re

      APLEC ADHERIT
A L'A G R U P A C IÓ D'APLECS D E LES

  COM ARQUES GIRONINES

        COL·LABOREN:
  GENERALITAT D E CATALUNYA -

   DEPARTAMENT DE CULTURA.
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE G IRON A

        PATROCINA:
    M AGNlFIC AJUNTAM ENT

        D E LA BISBAL

       O R G A N ITZA C IÓ :
Comissió d e l'A ple c de la S ardana

    Am ics d e la S ardana
    de la Bisbal i Com arca

                    LABISBALJOVE
                    JOVENÍVOLADESABADELL
                    ELSMONTGRINS

                    (Creu de Sant Jo rd i de la Generalitat de Catalunya)

                    LA“PRINCIPAL”DELABISBAL

                    (Creu de Sant Jordi i Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12