Page 10 -
P. 10

LES VOLTES, 23
LA B I S B A L

Fàbrica de gasoses
i sifons

                        D istribuïdor de:

                        LETO N A
                     CACAOLAT

Cl. 6 d’Octubre 1869, 39 - Tel. 64 01 47 LA BISBAL
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15