Page 8 -
P. 8

D issabte, d ia 9        Passeig MarimonAsprer,

Tarda, a les 8                Sardanes a la lluna
A l’Església Parroquial,           Bona llavor
celebració de la Missa Solem ne        Enyorances d’estiu
a la m emòria dels músics i          Tendresa
sardanistes difunts.             Girona Ciutat Pubilla
                       Mas Lloreda
                       Galanteig
                       Plor d’enyorança
                       Mimosa
                       La font de “beu i tapa”
                       Doll d’afecte
                       La vall de Camprodon
                       Aires garriguencs
                       La Tertúlia
                       Festeig
                       Sulita
                       Tres germans
                       Saltant les roques
                       Nostre Casal

                       Cap de Creus
                       Rosa de Sant Jordi
                       Record del Collell
                       Salt Sardanista (1r. prem i C oncurs C onr

                     XXX (obligada)

                       La Jove

                     XXX (obligada)
                     XXX (obligada)
                     XXX (obli. tenora)

                       Ventada de març
                       El Bon Ciutadà
                       Esvalotada

                     Sardanistes bisbalencs (estrena)

                       A la Bisbal Aplec d ’Argent
                       Aplec de tardor
                       Sota el sol de Catalunya
                       Trenca timons
                       Bons Amics
                       Bandera d’Aplec
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13