Page 8 -
P. 8

Dissabte, dia 13 de juny de 1987

Tarda a les 8: A l’Església Parroquial, Missa pels sardanistes difunts, i en especial
per l’amic Paco Capellas, en el desè aniversari de la seva mort.

Nit a 2/4 d’11: A LA PLAÇA D EL CASTELL

             CONCERT

A càrrec de les dues primeríssimes institucions musicals:

L A “P R IN C IP A L ” D E L A B IS B A L
      i L ’O R F E Ó C A T A L À

                 PROG RA M A

                 — PART I —

COBLA “PRINCIPAL” DE LA BISBAL

— RECO RD A N T A CONRAD SALÓ (13-6-82) Enric Casals

— SOMNI GRIS                        Juli Garreta

— LA FA G ED A D ’EN JO R D À               Eduard Toldrà
— 75 ANIVERSARI (14-6-64)                 Conrad Saló

— IMPRESSIONS CAMPEROLES                  Joaquim Serra

(Suite per a Cobla a 5 temps)

1. - Albada     4. - Vall dels ecos

2. - Sota els pins        5. - Festa

3. - Mainada jogant

Direcció de la suite: Àngel Puertas.

             — PART II —
O R F E Ó C A T A L À (Direcció: Simon Johnson)

— DIVENDRES SANT                      A. Nicolau

Solistes: M. Lladó, C. García, R. Bordas J. Borràs

— O VOS OMNES                       P. Casals

— AGNUS DEI                        S. Barber

Solista: M.aT. Estrada

                      — PART III —
C O B L A “P R IN C IP A L ” D E L A B ISB A L i L ’O R F E Ó C A T A L À

— LA MARIA DE LES TRENES            Josep Saderra/Ramon Ribera
— VENT FRESQUET DE TRAMUNTANA         Francesc Pujol/Joaquim Ruyra
— LES NEUS QUE ES FONEN            Enric Morera/Àngel Guimerà
— LA SARDANA DE LES MONGES           Enric Morera/Àngel Guimerà

ENTRADES PEL CONCERT: Venda anticipada a partir del dia 8 de juny a:
                    ASSEGURANCES JUANOLA. Pl. Llibertat, telèfon 640475.
                    PREU: 1.000,— pessetes

PREU ENTRADES APLEC: 300,— ptes. Jubilats: 250,— ptes.

JUNTAMENT AMB L ’ENTRADA SE’LS ENTREGARÀ, GRATUÏTAMENT, UN OBSEQUI DE
CERÀMICA COMMEMORATIU DEL NOSTRE XXVè. APLEC.

Es podrà visitar l ’exposició de Cartells d ’anteriors Aplecs, al Castell Medieval, del 5 al 14 de juny.
Horari: Feiners de 5 a 9 tarda. Festius i dissabtes de 12 a 2 m atí i de 5 a 9 de la tarda.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13