Page 7 -
P. 7

DIES 13 i 14 DE JUNY 1987

   COBLES

 Sant Jordi
 Jovenívola de Sabadell
 Els Montgrins

    (Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya)

 “Principal” de la Bisbal

    (Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya)

   AMB LA PARTICIPACIÓ ESPECIAL DE:

  L’Escola Comarcal de Cobla “Conrad Saló’
  i L’Orfeó Català (Direcció: SIMON JOHNSON)

Aplec adherit a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines.

 c o l·la b o ra c ió : GENERALITAT DE CATALUNYA - EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRO NA
   PATROCINA: M AG N ÍFIC AJUNTAMENT DE LA BISBAL

 o rg a n itz a c ió : Comissió de l'Aplec de la Sardana - Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12