Page 6 -
P. 6

ENS UNIM
ALES FESTES

                  El Banc de Sabadell
                  està amb tots.
                  Cercant sempre el
                  millor per als qui
                  l'envolten. Es per
                  això que, en aquests

                    moments de joia
                      i alegria, ens
                       unim a les
                       festes.

   BANC DE SABADELL

            Bon Servei
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11