Page 7 -
P. 7

La Sardana i el pensament pregon de la
gent que la punteja són una lliçó perma­
nent de germanor, harmonia i seny. La
Sardana esdevé recer i caliu per a qui
vol far camí pas a pas, fermament, amb
el braç segur i amatent a les mans no­
ves que vénen a engrandir la mòbil i
magnifica anella, signe “ d’un poble que
estima i avança donant-se les mans” .

                     Desdefa un segle,
                     fent camí pasapas,
                     ambles mans obertes
                     alagent i alspobles

BANC DE
SABADELL
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12