Page 10 -
P. 10

MERCERIA
PERFUMERIA

                    Perruqueria

PECES INFANTILS             Pons

            Juli Garreta, 8     Carretera Calonge, 48
           Telèf. 64 02 10             LA BISBAL

             LA BISBAL

FRANKFURT - PUB

ESPECIALITAT EN             C/. Ample, 13
ENTREPANS CALENTS            Tel. 64 07 95
DE TOTES CLASSES             LA BISBAL
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15