Page 8 -
P. 8

Ceràmiques d’Artesania

FRANCESC
FIGUERAS, S.A.

Ceràmica verd-bronze, terracotes i
Reproduccions pedra antiga per a
decoració, construcció i jardineria.

c a rre r Ignasi Iglesias, 40 LA BISBAL
Telèfon 64 03 48

            TALLER DE PLANXISTERIA
            I PINTURA DE L A U T O M Ò B IL

Planxisteria

Em pordà

                                            ca rre r M ig d ia , s,n.
                                              Telèfon 64 07 28

                                 LA BISBAL
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13