Page 6 -
P. 6

D ipòsit Legal: GI-203-1981.

Encarrega: COMISSIÓ ORGANITZADORA

Im prim eix: GRÀFIQUES GISPERT, de J. G ispert Jovés
       carrer M arcel Ralló, 8
       La Bisbal (G irona)

Portada:   Vilà-Clara

Fotografies: Foto Riera
          A rx iu Pere Lloberas.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11