Page 4 -
P. 4

DIUMENGE

1 4 d e ju n y d e l 1 9 8 1

            ORGANITZA: Comissió de l’Aplec i Amics de la Sardana
         COL'LABORA: Excma. Diputació Provincial - Magnífic Ajuntament

Cobles: PRINCIPAL DE LA BISBAL
     ELS MONTGRINS - LA SELVATANA
     JOVENÍVOLA DE SABADELL

M A T Í, a les deu                                 Agustí Borgunyó
                                          Manuel S. Puigferrer
 1. J. —• De puntetes .......................................................   Narcís Paulís
 2. M .— Record del Collell ............................................      Conrad Saló
 3. S. — G u inardonenca..................................................     Carles Santiago
 4. P. — Solem nitat .........................................................   Conrad Saló
 5. J. — Volgut p a r e ........................................................  Montserrat Pujolar
 6. M. — A ls peus de la Verge .....................................        Ricard Viladesau
 7. S. — Amb l ’esperit v ib r a n t......................................     Francesc Mas i Ros
 8. P. — Sa Palomera (ob. fiscorn) ...........................           M artirià Font
 9. J. — Jovenívola de Sabadell ..................................         Jaume Ponsatí
10. M. — Per la nostra am istat (melodia de tenora) .               Emili Saló
11. S. — La cançó del lliri d ’a ig u a ................................
12. P. — Valents terrissers (estrena) ..........................

RECORDANT L’AHIR

13. J. — Record de C a le lla ............................................     Vicenç Bou
14. M. — Gota d ’a ig u a ....................................................... Joan Calders
15. S. — Per tu p lo r o .......................................................  Pep Ventura
16. P. — La roca del frare .............................................      Josep Vicens«Xaxu»

17. CONJUNT: El Passeig de la Bisbal ......................            Francesc Mas i Ros
   1   2   3   4   5   6   7   8   9