Page 3 -
P. 3

Pòrtic

    El nostre Aplec compleix un any més en el camí de la vida, en el laborar cons­
tant per la nostra dansa i pel que significa.

    N’hi ha prou en celebrar-lo per dir el que som i saber on anem. El nostre és
un objectiu generós i to ta l, d'una transparent claredat.

    En la sardana predomina, naturalment, la joventut que és l'esperança, però
el conjunt és d’homes i dones de totes les edats, classes i pensament, una festa
on hi ha els dansaires i els que no ho són, on tothom obra amb llib e rta t i de la qual
to ts gaudim a la nostra particular manera. Només cal, si es vol ésser dels nos­
tres, sigui en les rotllanes o en la m ultitud de seguidors i oients, atendre’s al rit­
me musical o se ntir la nostra música i els nostres costums; en poques paraules:
ésser respectuosos a l'ordre fonamental i tà cit de qualsevol existència social de
qualsevol lloc. A nivell nacional, el que demanem és el m ateix que es demana,
envers les característiques que identifiquen la comunitat, als que vulguin entrar-
hi. Pel demés, ballant o no ballant tothom hi pot ésser, com en una democràcia
perfecta.

    El programa de la nostra Festa d’enguany és com pletíssim , com sempre;
manté aquells al·licients de cobles i de situació que en fan una de les més b ri­
llants de tota l'escampadissa de diades sardanistes instituïda en viles i ciutats.

    Afegim — ni caldria dir-ho— que us acollirem amb una cordial benvinguda i
que sentirem , uns i altres, l ’íntima satisfacció de trobar-nos plegats.

                                                  LA COMISSIÓ
   1   2   3   4   5   6   7   8