Page 5 -
P. 5

Formació de la C obla-O rquestra PRINCIPAL DE LA BISBAL de l'any 1902.
             (JOSEP M ARIA SOLER és el segon assegut de l'esquerra).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10