Page 4 -
P. 4

Actes organitzats per la COMISSIÓ DE
L'APLEC DE LA SARDANA DE LA BISBAL,
patrocinats pel MAGNÍFIC AJUNTAMENT,
amb la col·laboració de la cobla-orquestra
PRINCIPAL de la nostra ciutat.

  Dissabte dia 10 de juny

     Homenatge a la
   memòria del mestre
  JOSEP MARIA SOLER

A dos quarts de set de la tarda. — En el saló de sessions
    de l’Ajuntament: Oferiment i significat de l’homenat­
    ge a càrrec d’un membre de la Com issió de l’Aplec
    de la Bisbal.

    Conferència sobre la projecció musical de JOSEP
    MARIA SOLER i MONTANER, pel crític i periodista
    EUGENI MOLERO i PUJÓS.

    Breus paraules de FRANCESC SOLER i SALAMÓ,
    fill de l’homenatjat.

    Cloenda de l’acte pel Sr. Alcalde.

A les vuit de la tarda. — En el carrer JOSEP MARIA
    SOLER:

    Descobrim ent del rètol que dóna nom al carrer, per
    l’esmentat fill de l’homenatjat, FRANCESC SOLER i
    SALAMÓ.

    Unes paraules del Sr. Alcalde.

    Audició de dues sardanes — inspirades i composa­
    des pel mestre SOLER— per la cobla PRINCIPAL
    DE LA BISBAL. Aquestes sardanes porten el nom
    de «La recuitera» i «La polsosa del molí».
   1   2   3   4   5   6   7   8   9