Page 3 -
P. 3

Amics sardanistes: Tanmateix, fer la crida d ‘un altre Aplec,
convidar-vos un altre any a ballar sardanes, és quelcom que no
podíem somniar ni els més optimistes.

   Tots sabeu amb quines adversitats es va haver de lluitar l'any
passat. El canvi urbanístic del Passeig, on des del primer any
es venia celebrant l'Aplec, representava, encara que no essencial,
un fet negatiu per a la bona marxa d ‘un festival. El pressupost
de despeses, considerablement acresent respecte d'anys anteriors,
era també motiu d'inquietud. I finalment una pluja tenaç durant
tota la nit abans i a les primeres hores del dia de l'Aplec, que
sortosament va anar minvant així que s'anava fent clar, ens tenia
a tots amb l'an g o ix a dintre el cos.

   Estàvem segurs que havia arribat el moment de la catàstro­
fe. Amb un sol any que es produeixi ja n 'h i haurà prou. I això
no hauria d 'é sse r així.

   L'Aplec és una festa de tothom i per a tothom. És una
festa a l'aire lliure, eminentment popular. És la festa de la Sardana.
Si es perdessin els Aplecs no trigaria gaire temps a perdre's també
les sardanes com a manifestació popular, i a quedar relegades a
simple matèria d'estudi per als erudits.

   Després d'aquest toc d'atenció, cal donar a aquest Pòrtic,
una alenada d'optimisme. És amb íntima satisfacció que us
podem oferir, malgrat les contrarietats, a tots vosaltres, amics
sardanistes i amics bisbalencs, un altre Aplec.

                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8