Page 1 -
P. 1

•OB La Crònica de Valls
      Setmanari comarcal       Fundat en 19O5 per D. Indaleci Castells

Any XXXII PREUS DE SUBSCRIPCIÓ    Dissabte 30 deMaig de1936 I REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:                                       Nom. 1613
       2'50 pessetes trimestre                                                       Carrer den Bosch, 3I

      VIATGES HUGUET

      Magnífics autòmnibus pullman aerodinàmics
      per a excursions i viatges de gran turisme

           PREUS ECONÒMICS

                   Línia d'autosde

      Valls - Alcover - LaSelva - Reus

               Cinc viatges diaris

                         HORARI

        Sortides de Valls        Sortides deReus

       Parada: Portal Nou(BarBota) Parada: Plaça Catalunya (Bar Argentí)

      A les 8'00 del matí       A les 8'00del matí
       " 11'30 " "            " 11'30 " "
           1'30 de latarda      " 3'00 de latarda
           5'OO ..             5'OO " '-
           7'15               7'30 ' kí

        JO§EP HUGUET

      tol Francesc Macià, 30-REUS • Portal Nou,BarBota - V A L L S
   1   2   3   4   5   6