Page 1 -
P. 1

14 de desembre de 2008
Número 1192

   DIUMENGE III D'ADVENT - B

 ^'Déu envià un home que es deia Joan.
    Era un testimoni; vingué a donar

  testimoni de la LIum, perqué per eli
 tothom arribés a la fe. Eli mateix no era

   la LIum; venia només a donar-ne
            testimoni."

                (de l'evangeli)

Només pot ser testimoni de la Llum aquell
que ha estât il'luminat per ella. Aquest
esdevé un servidor de la Llum; no pot
regular-la ni manipular-la.
Els seguidors de Jesús som els testimonis de
la Llum. La quai cosa vol dir que no li hem de
barrar el pas ni posar obstacles, sinó que
hem de ser-ne transparència.
Quantes vegades ens entestem a defensar
maneres 1 actituds que no fan res més que
barrar-li el pas. I és que la Llum, a vegades,
compromet. Preferim la fosca, perqué amaga
les nostres debilitats. L'Advent és per pensar-
hi!
   1   2   3   4