Page 1 -
P. 1

30 de març de 2008
Número 1159

  DIUMENGE II DE P A S Q U A - A

  'Si no li veig a les mans la marca deis
  claus, si no li fico el dit dins la ferida
  dels claus, i la mà dins els costat, no

   m'ho creuré pas.... Feliços els qui
      creuran sense haver vist".

          (de Tevangeli de la nit)

Ara que, més que mai, estem a Tera del
pragmatisme, només creiem el què veiem.
Només valorem el què es pot compta bilitzar,
només és bo el què rendeix... Volem
garanties palpables i segures, també en el
camp de la confiança i, per descomptat, en el
de la fe.
Jesús, a qui mou uns altres interessos, ens
diu que son feliços els qui creuen sense haver
vist. És ben veritat que els seus camins no
són pas els nostres...
La seva promesa, però, és esperançadora.
Nosaltres ens refien d'Eli i del què ens diu,
sense haver vist res. I si, malgrat les
incerteses i els dubtes, confiem en la seva
paraula..., feliços!.
   1   2   3   4