Page 1 -
P. 1

2 de marg de 2008
Número 1155

      DIUMENGE QUART
       DE QUARESMA - A

^^Jesús veié un cec de naixement....,va
fer fang amb la saliva 1 Testengué sobre
els ulls del cec, 1 aquest recobrà la
vista... Jesús digué: jo he vingut a
aquest món perqué els qui no hi veien hi
vegin, i els qui hi veien es tornin cecs"

              (de l'evangeli)

Només el qui ha viscut la fosca, pot descobrir
el veritable valor de la llum.
Jo sóc la llum del món, ens diu Jesús. La que
veng totes les foscors, per més denses que
siguin. Tots necessitem aquesta Llum.
Si pensem no necessitar-la, serem deis qui
diu Jesús que tot i veient-hi, són cecs, només
ens veurem a nosaltres mateixos. Si ens
tanquem en les nostres "seguretats" no
veurem el camí de Jesús, que no és pas de
seguretats, sinó ser agosarats, no teñir por...
viure en la confianga.
   1   2   3   4