Page 1 -
P. 1

15 i 22 de juliol de 2007
Número 1125

      AVUI, DIUMENGE XV
      DE DURANT L ' A N Y / C

"Un home baixava de Jerusalem a Jericó i
caigué en mans de Madres... un samarità, quan
arribà ¡ el veié, se'n compadí, ... i se n'ocupà.
..."Dones tu fes igual".

En el carni de la vida, pie de revolts, hi trobem
també, com llençats a la vora, les victimes de
l'explotació, deis tractes injustos, de les
enveges, de les difamacions, els abandonats
peis qui ens creiem bons. I... passem de llarg.
Jesús ens presenta l'exemple del samarità i
ens diu: "tu fes igual"!
   1   2   3   4