Page 1 -
P. 1

I l d e marg de 2007
Número 1108

   AVUI, TERCER DIUMENGE
      DE QUARESMA / C

 "He vist les penes del meu pöble... he
  sentit el dam que Ii arrenquen eis
    explotadors... conec eis seus

sofriments. Baixaré, dones, a alliberar-
         lo". (la lectura)

Déu es manifesta interessai i proper ai qui
sofreix, ai qui té necessitat. Eli, que és ei
Déu de la vida, i que es fa solidari amb eis
oprimits i eis dèbiis, ha vingut enmig de
nosaitres i, en Jesús, se'ns manifesta
bondadós i pacient, esperant que deixem eis
nostres iiigams amb ei mai i donem autèntics
fruits de generositat.
   1   2   3   4