Page 1 -
P. 1

,'i.

                                                       C O L L E C T A M A N S U N I D E S : Hem recollit
                                                       30.000 ptes. Tôt sigui per al bé d'aquells que
                                                       més ho necessiten!

                                                       AVIÀ-GRAUGÉS

DÉU ÉS FIDEL A LA SEVA                                                                                                                         - fe.
     ALfANÇA
                                                       PRECÀRIA DIFUNTS: A Avià, dia 6, a la mis-
                                                       sa de les 8 del vespre, pregarem per Calamanda
                                                       Casellas. I el dia 7, a la missa de 2/4 de 12
                                                       perJoan Bertrán i Martí Orriols.

                                                       4rt. C U R S D E C A T E Q U E S I : A la missa del dia
                                                       28, ens acompanyaran els nens i nenes de 4rt
                                                       curs de catequesi.

LA VALLDAN                                                  REUNIÓ DE PARES DE 4rt: DIjous, dia 4, a les
                                                       9 del vespre, reunió deis pares de 4rt curs de

MISSES ENCOMANADES: die 7 de març:                                      catequesi. Tema: "L'Eucaristia".
Josep Orriol i Casals; Dolors Muntada i Barcons;
difunts familia Closa-Cole».                                                     Q ARESMALS 0 d

COMUNIÓ ALS MALALTS: La portaré, si Déu                                   dia 5, a les 9 del vespre, Mn. Ramon Cabana,
vol, el dia 7 de març, després de la missa.                                 professor de religió a l'Institut de Gironella i a
                                                       la Salle de Berga, ens parlará sobre la manera
                                                       de ser del jovent d'avui. Feu per manera que

OBRES: La col lecta del dia 7 de març anirà els vostres joves hi vinguin.

destinada a les obres.                                            FORMACIÓ VOLUNTARIS CÀRITAS: Dissab-

                                                       te, dia 6, a les 5 de la tarda, formado per ais

                                                       voluntaris de Caritas. Encara que sigui per ais

                                                       voluntaris, sapigueu que és obert a tothom.

CALROSAL                                                   A J U D E M EL S U D A N : El Sudan és un país afri-
                                                     S_ ca que està molt malament a causa de les guer-

  1NTENCI0NS ENCOMANADES: Joan Riu Co-                                   res des de fa molts anys, sequeres... Càritas fa
  dina (anv)', Sta. Rita a. g.                                       una campanya oberta mentre duri aquesta si-
                                                       tuació. Tothom que tingui intenció d'ajudar
  DEFUNCIÓ: EÌdia 20, aìa tarda pregàvem pel                                aquest país pot ingrassar els donatius en
  Sr MariarTO/Llurda i Blanch. Doneu-li, Senyor                              aquest compte de:
1 el descans etern !
                                                       "La Calxa" 2100.0003.16.0103270216.
si
   1   2