Page 1 -
P. 1

[MMW
jK COMARCAL

  Granollers - Setmanari Independent d'Informació General - Any 5 - N.° 1 6 3 - 30 Maig 8 6 - 75 R e s .

Joan A. Pavón ex-president del comife
local de C.D.C. ens nega una entrevista

                                            (Pag. 3)

 lOLLET

Es tanca dintre el
¡eu bar perqué
Ajuntament no li
i lona permís d'obertura El president Pujol

    (Pag. 10) inaugura l eseóla
           «Mestres Montaña»

  —fa (ale-

  santi Santamaría «Can Fabes»

  Carme Jariod, comerciant

Antonio Novoa no recibirá la medalla de la ciudad

                                          ág. 19)
   1   2   3   4   5   6