Page 1 -
P. 1

Mgrmwiw
                            COMARCAL
                                     - Any 5 - N.° 145 - 17 Gener 86 - 65 Ptes.
      Granollers - Setmanari Independent d'Informació General

\M                  Ho diu Joseo M.a Navascués de la Comissió Cívica anti-presó

                   «Ens querellarem
                   contra els que no
                   informen correctament»

                                     (Pàgs. 8 i 9)

  MOLLET              Exposició històrica al Museu

  Conflicte laboral a «El paper moneda Català»
  Domar-Newpol (1.936 - 1.939)

              (Pàg. 6)                   (Pàgs. 16 i 17)

1 — La luiíHa                  i/            ,,               —
                   TE M ,KLUl Wl^X                       ^
I Rafael Ballús participa
1 en el Joc Concurs          XI                          u n a pesseta

I Benito «de la impremta»            ^             \           .
I Francesc Ventura                                       / s.
                   p j J>tt*l.lfKÍ,          i5 : 0
                               fl , , — !•
                              U C&t&ÇíZgi

1 Demani amb aquest exemplar de L'ACTUALITAT un val 1
1 per una sessió gratuïta al CENTRE DE PERRUQUERIA 1

1-
   1   2   3   4   5   6