Page 1 -
P. 1

que morí a la colonia Rosal (Berga)^ dia 16 Juny
 de 1928, a la etat de 67 anys haveni rebut els SS. i

            la Benedicció Apostólica.

          . c. s.

  ' La seva afligida esposa Ramona Rafart Barnioi,
germáns politics, nevots, cosías i demés tamilia, al
recordar a ses relacíóns i amistats tant dolorosa pér-
dua, 'Is preguen la caritat de llurs oracións, en sufra-
gi de l^anima del diíunt, de quin favor e h ne restarán
íondament agraíts.
   1   2   3   4   5   6